Tarieven Abonnementen 2014


Overzicht contributie vereniging:

Voor leden: €12,- per jaar.
Nieuwe leden: €13,- (€1,- inschrijfgeld)
Jeugdleden tot 16 jaar: €7,- per jaar.
Leden vanaf 65+: €7,- per jaar.
Rabobank Opheusden nr: 33.19.57.140

Overzicht abonnementen:

Om met dieren mee te kunnen doen aan tentoonstellingen is men verplicht om een fokkerskaart te hebben van de desbetreffende bond.

Er zijn in Nederland 2 bonden:

KLN:
Onder deze bond behoren de hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels, konijnen, cavia's, hamsters, muizen, tamme ratten, en gerbils (kleine knagers)

NBS:
Onder deze bond behoren de sierduiven.

Bij tentoonstellingen is met verplicht de hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en sierduiven geringd in te kooien.
Voor konijnen geldt dat deze kenbaar zijn middels een tatoe๋ring.

Om ringen te bestellen of konijnen te tatoe๋ren moet men ook hiervoor de fokkerskaart hebben van de desbetreffende bond.

Fokkerskaart KLN lid € 15,-
KLN jeugdlid € 7,50
Combi € 3,-

Fokkerskaart NBS lid € 10,-
NBS jeugdlid € 5,-
Combi € 1,50


Combinatie kaarten zijn voor elke bond mogelijk.
Beide fokkers moeten wel elk een fokkerskaart hebben.

Kleindiermagazine:
Nieuwe leden die voor het eerst een fokkerskaart nodig hebben worden via de secretaris aangemeld.
Nieuwe leden zijn dan ook verplicht om een abonnement te nemen op Kleindier Magazine.
Deze verplichting geldt niet voor jeugdleden (tot 18 jaar) en wanneer iemand anders op hetzelfde adres reeds een abonnement heeft.

Het abonnement bedraagt € 36,50 per jaar en het blad komt maandelijks uit.
Indien men betaald met automatische incasso zijn de kosten € 34,--.

Kosten Ringen:
De ringen voor hoenders kosten voor leden € 0,26 per ring en voor niet leden €0,60. Er komen nog per bestelling € 1,25 aan porto kosten bij.

De prijs van ringen voor sierduiven bedraagt € 0,35 per stuk en hier komen per bestelling
€ 1,05 aan porto kosten bij.

Kosten tatoeeren van konijnen bedraagt € 0,50 per konijn.